سلامی:

سلامی: در هر نقطه عالم باید بتوان در برابر مستکبران ایستاد

جانشين فرمانده كل سپاه گفت: در منطق اعتقادی گسترش قدرت بايد به‌گونه‌اي باشد كه در هر نقطه عالم بتوان در برابر مستكبران ايستاد و با آنها مقابله كرد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار