۵

۵ گروهی که معافیت سنی خدمت سربازی به آن‌ها تعلق می‌گیرد

مطابق قوانین خدمت وظیفه عمومی، ۵ گروه می‌توانند از معافیت عفو مقام معظم رهبری (معافیت سنی) با توجه به مدرک تحصیلی و سن خود در خدمت وظیفه عمومی بهره‌مند شوند. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار