رکورد

رکورد جدید تیپ ۵۵ هوابرد در انتقال سریع نیرو به منطقه رزمایش

فرمانده تیپ ۵۵ هوابرد شیراز از اجرای رکورد جدید این تیپ در اجرای عملیات واکنش سریع و حضور به موقع در منطقه رزمایش خبر داد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار