نظر

نظر مثبت فرماندهان به اظهارات «مجید بقایی»

یک رزمنده دفاع مقدس گفت: بقایی در زمان جنگ از برترین افراد بود که نظرات کاربردی و راهبردی می‌داد و در جلسات فرماندهی همه روی حرف‌های او نظر مثبت داشتند ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار