ایران

ایران بازهم دنیا را به بستن تنگه هرمز تهدید می‌کند؟

بازگشت ناو هواپیما بر آمریکایی«جان ستینیس» به آبهای خلیج فارس در جنوب ایران، همزمان شد با اجرای مرحله آخر مانور نظامی سپاه پاسداران ایران با عنوان «رسول اعظم12» ، که در نزدیکی همین منطقه انجام شد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار