پاکستان

پاکستان از روز گذشته عملیات‌هایی را علیه پایگاه‌های تروریست‌ها آغاز کرده است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که پاکستان از روز گذشته عملیات‌هایی را علیه پایگاه‌های تروریست‌ها آغاز کرده است ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار