سردار

سردار وحیدی: FATF یک جریان امنیتی شکل دهنده است

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: امروز FATF یک جریان امنیت شکل دهنده است که اگر زمانی روسیه و چین می‌توانستند در سازمان ملل از حق وتو استفاده کنند، امروز آن‌ها هم نمی‌توانند این کار را کنند و خود بخشی از آن هستند. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار