سردار

سردار وحیدی در همایش «چهل سال توطئه، چهل سال مقاومت»: انقلاب اسلامی چهل سال در برابر انواع توطئه‌ها ایستادگی کرد

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: ما در پیچ تاریخی قرار داریم باید این انقلاب را حفظ کنیم. انقلاب‌های زیادی در جهان رخ داده و عاقبت خوبی نداشته و فروپاشیدند نمونه اش انقلاب فرانسه. جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران چهل سال است که مقاومت کرده است و تو ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار