شرط

شرط جدید آمریکا برای خودداری از تحریم ترکیه به دلیل خرید اس۴۰۰

سناتور جمهورخواه و از اعضای اصلی تیم ترامپ شروط جدیدی را در رابطه با خرید پدافند موشکی اس۴۰۰ توسط ترکیه و تحریم این کشور مطرح کرد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار