تنها

تنها ۲۰ مورد از ۳۰۰ مصوبه درباره عفاف و حجاب مربوط به ناجا است

فرمانده ناجا گفت: ۲۶ دستگاه در بحث عفاف و حجاب مسئولیت دارند و ۳۰۰ مصوبه در این رابطه وجود دارد که تنها حدود ۲۰ مورد از آنها مربوط به ناجا است. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار