پلیس

پلیس پایتخت برای جذب گردشگر مجوز فعالیت «هاستل» می‌دهد

معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفت: در راستا جذب گردشگر و توریست به برخی از مهمان‌پذیرها مجوز احداث هاستل داده می‌شود. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار