حضور

حضور کشورهای فرامنطقه ای تولید مواد مخدر در افغانستان را ۵۰ برابر کرد

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تمرکز ما بر باندهای بزرگ در داخل افغانستان است، کنترل کمی در این کشور داریم و متأسفانه با آمدن کشورهای فرا منطقه‌ای و در ۲۰ سال گذشته تولید مواد مخدر ۵۰ برابر شده است. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار