اهرم‌های

اهرم‌های زیادی برای پاسخگویی به اقدام انگلیس وجود دارد

فرمانده سپاه محمد رسول الله با اشاره به اینکه اقدام انگلیس را درباره توقیف نفتکش حامل نفت ایران، بدون پاسخ نخواهیم گذاشت، گفت: اهرم‌های زیادی برای پاسخگویی وجود دارد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار