از

از نصب دوربین‌های دید در شب تا مسلح شدن به توپ‌های ۲۰ ملیمتری و راکد ضد تانک+فیلم تست شلیک

بالگرد‌های ۲۱۴ هوانیروز ارتش با توان متخصصین «مرکز صنایع یا علی هوانیروز ارتش» در ماه‌های اخیر به سیستم راکد انداز ضد تانک، توپ بیس میلیمتری و دوربین دید در شب مجهز شدند. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار