بزرگترین

بزرگترین ثروت ما مردم خودمان هستند/ وای از زمانی که به مسؤلیت به عنوان یک تحفه نگاه کنیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه ما کشور قوی به لحاظ سرمایه‌های انسانی هستیم، گفت: بزرگترین ثروت ما مردم خودمان هستند و این مردم استحقاق این تورم و گرانی را ندارند. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار