امیر

امیر حاتمی در همایش دفاع و امنیت غرب آسیا: قدرت دفاعی ایران متعلق به همه برادران مسلمان است

وزیر دفاع با بیان اینکه با صلح و ثبات در منطقه فاصله چندانی نداریم، گفت: اکنون در دوران مهمی به سر می‌بریم که تحولات سال‌های آینده را رقم خواهد زد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار