امیر

امیر حاتمی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل اتکا: دشمنان نظام اسلامی معیشت و رفاه مردم را هدف گرفته اند

وزیر دفاع گفت: سازمان‌های تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و اتکا به عنوان سازمان‌های ارائه کننده خدماتِ انسانی، درمانی و مصرف، نقش مهمی در ارتقاء منزلت، معیشت و تأمین زنجیره غذایی نیرو‌های مسلح و کشور به عهده دارند. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار