امیر

امیر خانزادی با ژنرال اسیپوف معاون رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح روسیه دیدار کرد

امیر خانزادی ظهر امروز با ژنرال «اسیپوف» معاون رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح روسیه و هیئت همراه وی در ستاد فرماندهی نیروی دریایی ارتش دیدار کرد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار