نگران

نگران نیستیم چون ۹۰ هزار نیرو در یمن آموزش داده‌ایم

یک مقام بلندپایه اماراتی مدعی شد که این کشور نگران خروج بخشی از نیروهایش از یمن نیست چرا که توانسته 90 هزار نیروی یمنی را تجهیز و آموزش دهد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار