دستگیری

دستگیری دو سارق حرفه ایی و کشف ۱۲ فقره سرقت

سرهنگ همت علی ترکارانی از شناسایی و دستگیری دو سارق حرفه ای و کشف 12 فقره انواع سرقت در این شهرستان خبر داد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار