ادعای

ادعای آژانس اطلاعاتی آلمان درباره فعالیت‌های ایران

یک آژانس اطلاعاتی آلمان مدعی شده که ایران فعالیت‌های جاسوسی علیه دفاتر دولتی در برلین هم داشته و سعی کرده علیه مخالفان ایران در آلمان اطلاعاتی کسب کند شعارسال: در گزارش منتشر شده از سوی یک آژانس اطلاعاتی آلمان این ادعا مطرح شده که ایران اقداماتش را ب ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار