لزوم

لزوم زمین‌گیر کردن بر‌هم‌زنندگان امنیت اقتصادی از سوی پلیس

رئیس پلیس پایتخت با تاکید بر لزوم برخورد با قاچاقچان مواد مخدر و سارقان، زمین‌گیر کردن بر هم زنندگان امنیت اقتصادی را از جمله وظایف مهم نیروی انتظامی دانست. شعارسال: حسین رحیمی خطاب به فرماندهان و روسای انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه ما ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار