امنیت

امنیت دریا‌های منطقه نباید به دست قدرت‌های فرامنطقه‌ای بیفتد

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امنیت دریاهای منطقه نباید به دست دیگران برقرار شود تا امنیتی عاریه‌ای را شاهد باشیم. شعار سال: فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امنیت دریاهای منطقه نباید به دست دیگران برقرار شود تا امنیتی عاریه‌ای را شاهد باشیم.  امیر در ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار