برخورد

برخورد مامور زن گشت ارشاد با یک دختر به «دیلی‌میل» و «گاردین» هم رسید

فیلم جنجالی برخورد مامور زن گشت ارشاد با دختر جوانی در یکی از پارک‌های تهران، نه تنها به سوژه روز خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های داخلی تبدیل شده است، بلکه به رسانه‌های بین‌المللی هم راه پیدا کرد. شعار سال: در کنار این که سایت‌ها و روزنامه‌های ایرانی به مو ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار