رانندگان

رانندگان در صورت انجام تخلفات حادثه‌ساز از سفر باز می‌مانند

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: رانندگان در صورت انجام تخلفات حادثه ساز از سفر باز می‌مانند. شعارسال:رئیس پلیس راهور ناجا گفت: رانندگان در صورت انجام تخلفات حادثه ساز از سفر باز می‌مانند. به نقل از سایبت پلیس راهوار ، سردار مهری رییس پلیس راهور ناجا اظهار ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار