حمله

حمله مسلحانه اشرار به برجک مرزی ناجا در میرجاوه

شب گذشته یک تیم تروریستی از داخل خاک پاکستان به برجک مرزبانی ناجا در «میل مرزی ۸۸۹» حمله کرد. شعار سال: در ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد امروز یک تیم تروریستی از داخل خاک پاکستان با حمله به برجک مرزبانی ناجا در «میل مرزی۸۹ قصد تصرف آن را داشتند که با مقا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار