سال

سال ۲۰۱۷ و برتری محور مقاومت

سال ۲۰۱۷ میلادی را بیش از این که سال موفقیت‌های راهبردی و میدانی محور مقاومت در منطقه بدانیم، باید سال شکست محور واپس گرا به سرکردگی آمریکا و عربستان در عرصه‌های گوناگون سیاسی، نظامی و دیپلماتیک ارزیابی کرد. شعارسال:سال ۲۰۱۷ میلادی را بیش از این که س ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار