معاونت

معاونت دریایی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود

رئیس سازمان صنایع دریایی گفت: بهتر است در نهاد ریاست جمهوری یک معاونت دریایی داشته باشیم که بتواند تمامی دستگاه های مرتبط با دریا را هماهنگ و متمرکز کند . شعار سال : امیر دریادار امیر رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع  در خصوص دستاوردهای جد ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار