مدعیان

مدعیان حقوق بشر اصلی‌ترین تأمین کنندگان سلاح عربستان+تصاویر

سه سال از حضور متجاوزانه ائتلاف به سرکردگی عربستان در یمن می‌گذرد که این حضور یمن را با بزرگترین بحران بشری مواجه کرده است. شعارسال:سه سال از حضور متجاوزانه ائتلاف به سرکردگی عربستان در یمن می‌گذرد که این حضور یمن را با بزرگترین بحران بشری مواجه کرده ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار