سلام

سلام ایران به مهاجرت اجباری

شعارسال: داده‌های آماری مربوط به بارندگی‌ها در نقاط مختلف کشورنشان می‌دهد که در سال‌های اخیر روند بارش در کشور ایران به شدت رو به کاهش بوده واین روند با گذشت زمان نه تنها بهبودی حاصل نکرده بلکه بدتر نیز شده است؛ واقعیتیاجتناب ناپذیر که در مورد مناطق ...
موج

موج جدید مهاجرت در ایران

اخیرا دبیر کارگروه پسماند و محیط زیست اتاق فکر توسعه مازندران، گفته است: «مهاجرت‌های داخلی در ایران که در حال حاضر به دلیل صنعتی بودن و ایجاد اشتغال به استان‌های البرز و اصفهان صورت می‌گیرد موجب کمبود آب در این استان‌ها شده است و پیش بینی می‌شود جمعی ...
افغانستان

افغانستان در آینده سرمنشأ مناقشات آبی است

مشاور نظامی فرمانده‌کل قوا معتقد است یکی از دلایل حضور آمریکایی‌ها در افغانستان تأثیرگذاری بر حکومت این کشور در جهت اعمال سیاست‌هایی در حوزه آبهای مشترک بین ایران و افغانستان بوده است. شعارسال: سرلشکر سیدیحیی صفوی مشاور نظامی فرمانده کل قوا صبح امروز ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار