عربستان

عربستان مزارع یمن را بمباران می‌کند و سبد غذا هدیه می‌دهد!

در حالی که العربیه سعودی خبر از توزیع سبد غذا بین یمنی‌ها می‌دهد، ایندپندنت فاش کرد صنایع غذایی یمن به صورت سیستماتیک بمباران می‌شود. شعارسال: العربیه رسانه سعودی گزارش داده بود مرکز کمک‌های انسان‌دوستانه «ملک‌ سلمان» ۳۰ هزار سبد غذا را بین خانواده‌ه ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار