شناسايي

شناسايي معتادان با اسکن چشم

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از امکان شناسايي معتادان متجاهر از طريق اسکن عنبيه و اثرانگشت خبر داد. شعار سال: رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از امکان شناسايي معتادان متجاهر از طريق اسکن عنبيه و اثرانگشت خبر داد. سرهنگ محمد بخشند ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار