۱۶

۱۶ باند مجرمانه در فضای مجازی منهدم شد

جانشین پلیس پایتخت از انهدام ۱۶ باند مجرمانه در فضای مجازی خبر داد. شعار سال:سردار حمید هداوند، جانشین پلیس پایتختگفت: در سال ۹۶ پلیس های تخصصی با رصدهای سایبری خود موفق به شناسایی و انهدام ۱۶ باند مجرمانه شدند که در بستر فضای مجازی به فعالیت تبهکارا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار