دختر

دختر ۱۷ساله طعمه باند سرقت و زورگیری شد / سقوط به دره بدبختی و گناه

دختر 17 ساله ای که عضو یک باند خطرناک زورگیری و سرقت بود زندگی خود را برای کارشناس کلانتری شهید باهنر مشهد توضیح داد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار