ضربه

ضربه دردناک به تروریست‌ها و آشفتگی در صفوف آنها

منابع سوری از ادامه عملیات ارتش در عمق غوطه شرقی و آزادسازی تعداد دیگری روستا و شهرک در سایه سرخوردگی و آشفتگی در صفوف گروه‌های تروریستی خبر دادند. شعارسال: ارتش سوریه همچنان به عملیات خود در عمق غوطه شرقی در حومه دمشق و کسب دستاوردهای استراتژیک ادام ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار