چندبار

چندبار به سفارت ایران در انگلستان حمله شده است؟

تا به حال دو بار به سفارت ایران در لندن حمله شده است. اولین حمله که منجر به گروگانگیری ۲۶ نفر شد، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ رخ داد. حمله دوم در اسفندماه سال جاری بود که حمله‌کنندگان به بالکن سفارت رفته و پرچم گروه خود را آویزان کردند. شعارسال: تا به ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار