خشونت‌بارترین

خشونت‌بارترین درگیری‌ها بین گروه‌های مسلح سوریه

درگیری دو گروه از تروریست‌های مسلح در بیمارستان استان ادلب دژ اصلی تروریسم تکفیری واقع در شمال سوریه خشونت‌بارترین درگیری‌ها بین این گروه‌ها نام گرفته است. شعارسال:درگیری دو گروه از تروریست‌های مسلح در بیمارستان استان ادلب دژ اصلی تروریسم تکفیری واقع ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار