مسابقات

مسابقات ارتش های جهان با حضور ایران در چین آغاز شد

رقابت های بین المللی ارتش های جهان با حضور کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از امروز دوشنبه در دو منطقه واقع در شمال غرب و جنوب شرق چین آغاز شد شعارسال:رقابت های بین المللی ارتش های جهان با حضور کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از ا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار