مصوبه

مصوبه دو هزار میلیارد تومانی مجلس برای ارتش

نمایندگان مردم در خانه ملت، بانک مرکزی را مکلف کردند به منظور بهبود معیشت کارکنان ارتش اعتبار ۲هزار میلیاردتومانی اختصاص دهد. شعارسال: نمایندگان مردم در خانه ملت، بانک مرکزی را مکلف کردند به منظور بهبود معیشت کارکنان ارتش اعتبار ۲هزار میلیاردتومانی ا ...
خبر

خبر خوش برای بازنشستگان ارتش

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی می‌گوید صندوق بازنشستگی ارتش از وضع خوبی برخوردار نیست و مجلس پیش‌بینی‌هایی برای حل این مشکل کرده است. شعارسال : ابوالفضل حسن‌بیگی عضو کمیسیون امنیت ملیمجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق نیروهای مسلح گفت: یکی ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار