تحلیلی

تحلیلی بر چالش‌های پیش روی عراق ۲۰۱۸

شعارسال: ۹ دسامبر ۲۰۱۷م حیدر العبادی، رییس جمهور عراق، پیروزی ارتش بر دولت خودخوانده داعش را اعلام کرد و بخش تاریکی در تاریخ کشور بسته شد. با این اوصاف، مردم عراق انتظارات بیشتری را از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸م داشته‌اند. سیاستمداران عراقی با آگاهی از ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار