اقدامات

اقدامات جدید وزارت اطلاعات در برخورد با عناصر آشوب طلب

سربازان گمنام امام زمان (عج) در چند روز گذشته موفق شدند تعداد دیگری از عناصر تروریستی و ضد انقلاب را که نقش بسزایی در به آشوب کشیدن اعتراضات مردمی داشتند، شناسایی و دستگیر کنند. شعارسال:  سربازان گمنام امام زمان (عج) در چند روز گذشته موفق شدند تعداد ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار