کهریزک

کهریزک از تاسیس تا تعطیلی

بازداشتگاه کهریزک نام بازداشتگاهی در شهر سنگ از توابع شهرری استان تهران است. شعار سال: این بازداشتگاه که در دوران فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی تأسیس و طی چندین سال در عملیات‌های مختلف از جمله تخریب محله خاک سفید مورد استفاده قرار گرفت. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار