وصیت

وصیت نامه شهید حسین فهمیده

امروز شانزدهم اردیبهشت مصادف با سالروز ولادت شهید حسن فهمیده است، او در اردیبهشت ۱۳۴۶ در روستای سراجه قم متولد شد و سر انجام در ۸ آبان ماه ۱۳۵۹ در کوت شیخ درآن سوی شط خرمشهر به شهادت رسید. به همین بهانه، وصیت نامه این شهید را بازخوانی کردیم. شعار سال ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار