خبر

خبر جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از وضعیت امروز بازار

سردار هداوند با بیان اینکه نظم و امنیت در بازار حاکم است، گفت: اجازه نخواهیم داد که کسی خللی در امنیت و آرامش مردم ایجاد کند. شعارسال: سردار حمید هداوند جانشین رئیس پلیس پایتخت با اشاره به حضور نیروی انتظامی و استقرار نظم و امنیت در بازار اظهار کرد: ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار