کدام

کدام استان‌ها هدف پروژه بودند؟

این پروژه در زمستان سال گذشته و بهار سال جاری اجرا و بارورسازی ابرها انجام شد که نتیجه مثبت داشت. شعار سال: معاون پارلمانی سپاه پاسداران با اعلام موفقیت‌آمیز بودن پروژه بارورسازی ابرها در کشور گفت: این پروژه در زمستان ۹۶ و بهار سال جاری با موفقیت انج ...
سازمان

سازمان پدافند غیرعامل «ابر دزدی» را تکذیب کرد

وظیفه سازمان پدافند غیرعامل رصد تمامی تهدیدات بالفعل و بالقوه در حوزه‌های مختلف است که شریان‌های حیاتی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. شعارسال: سازمان پدافند غیرعامل «ابر دزدی» را تکذیب کرد روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره سخنان منتسب ب ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار