اینفوگرافی

اینفوگرافی نکاتی درباره رانندگی در باران

رانندگی در زمان بارندگی یکی از مواقع بحرانی در رانندگی است. شعارسال: رانندگی در زمان بارندگی یکی از مواقع بحرانی در رانندگی است. شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت آخرین خبر ، تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ، کدخبر: cf7482398540 ، www.t ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار