جاده

جاده های شمالی خراسان رضوی گرفتار برف و کولاک است

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: در مسیر قوچان - درگز به دلیل برف و کولاک سطح جاده لغزنده است. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار