برف

برف ترافیک تهران را سنگین کرد

معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ترافیک سنگین و نیمه سنگین در اکثر معابر و راه‌های پایتخت در پی… ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار