زنان

زنان جاسوس؛ سلاح پنهان‌ سرویس‌های جاسوسی

یکی از ابعاد مهم پرونده‌های فساد اخلاقی سیاستمداران، بهره‌گیری سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی از ضعف برخی سیاستمداران برای سوءاستفاده‌های اطلاعاتی و پیاده‌سازی طرح‌های سیاسی و اطلاعاتی دولت یا رژیم متبوع‌شان است. شعارسال:یکی از ابعاد مهم پرونده‌های فساد ...
پانزده

پانزده دانشمند ایرانی در فهرست ترور موساد بودند

شعارسال: هرچند کتاب «برخیز و تو زودتر بکش؛ تاریخ سری ترورهای هدفمند اسرائیل» نوشته نویسنده‌ای اسرائیلی است و مانند هر کتاب دیگری در حوزه مسائل اطلاعاتی و امنیتی تحت تأثیر منافع و البته سانسور و محدودیت‌های اعمالی دولت‌ها نوشته شده است، به عنوان روایت ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار