ارتش

ارتش آزاد سوریه درحال تدارک برای حمله شیمیایی است

سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت: تروریست های «ارتش آزاد سوریه» به کمک نیروهای اطلاعاتی آمریکا در حال تدارک حمله شیمیایی جدید برای توجیه حمله دوباره به سوریه هستند. شعارسال: «ایگور کوناشنکوف» افزود: آنان درحال طرح ریزی فتنه جدیدی با استفاده از گاز کلر در ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار